Telefon, e-post och besöksadress

Ring (+46)0510-77 00 00, faxa (+46)0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.
Söker du någon enskild person? Se adressboken.

Lidköpings kommun
531 88 Lidköping vid Vänern
Besöksadress: Skaragatan 8

Nyheter

Med start v 44 kommer Lidköping Elnät att utföra grävningsarbeten i motionsspåret och i dess omedbara närhet. Vid enstaka tillfällen…

Evenemang

Lidköping är vida känt för sin blomstrande torghandel. På onsdagar och lördagar fylls det stora Nya stadens torg med torghandlare…