Kommunens kapital växer

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 augusti, 2013

Lidköpings kommun har en omfattande kapitalförvaltning, som motsvarar ett års skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning för kommunen. Värdet är nu cirka 1,8 miljarder kronor vilket är det högsta hittills. Under 2013 har värdet ökat med 148 miljoner kronor.

plus procent

Resultatet är en spegling av utvecklingen på de finansiella marknaderna, men även ett resultat av en aktiv kapitalförvaltning. Både valet av tillgångsslag som valet av förvaltare har gett goda resultat. Kommunens kapitalförvaltning har under de senaste tolv månaderna gett en avkastning på 14 procent, vilket är 2,2 procent mer än jämförbara fonder.

Kommunens arbetssätt innebär kontinuerlig bevakning av de finansiella marknaderna, en långsiktig placeringsstrategi och en aktiv förvaltning genom omplacering mellan de olika tillgångsslagen. Senaste omplaceringen skedde i juni månad.

Kontaktperson

Anna Cederqvist, chefsekonom, 0510-77 16 84, anna.cederqvist@lidkoping.se