Lidköpings folkhälsopris 2013

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 1 oktober, 2013

Sex bra insatser sökte Lidköpings folkhälsopris 2013. Priset på 5000 kronor delades ut i samband med att Må bra i Lidköping, tema mat, rörelse och välbefinnande arrangerades vid torget lördagen den 28 september. Lidköpings folkhälsopris 2013 gick till Lidköpings fotbollsklubb, LFK.

Hans Fredrik Johansson, Lidköpings FK, tar emot folkhälsopriset av kommunalråd Katarina Sundberg.

Motivering

Insatsen vänder sig till barn och ungdomar med både svensk – och invandrarbakgrund, flest killar men föreningen arbetar för att få fler aktiva tjejer. Föreningen arbetar för att alla oavsett ekonomi ska ha möjlighet att delta. De tonar ner kravet på resultat i tidig ålder och att inte vinna till varje pris. Detta för att alla ska må bättre både fysiskt och psykiskt.

Klubben är mycket aktiv med att utbilda ledare i såväl fotboll som i ledarskap Insatsen bedöms bidra till ökad hälsa hos barn och ungdomar samt bidra till minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen.

De nominerade insatserna

  • Sjölundas motionsbingo och tipspromenad för vuxna och barn, Bordtennisföreningen Lidan BTK
  • Entusiasmerande träning och stöd för människor i olika åldrar och olika förutsättningar, platschef på O2 i Lidköping
  • Kom i form, Lidköpings kommun-fysisk aktivitet för anställda, Eva Niklasson
  • Att lära genom gemensamma träffar, utbildningar om hälsofrämjande insatser på bosniska, Bosnien och Hercegovinas förening ²Tillsammans² Lidköping
  • Barn och ungdomsfotboll med verksamhet för barn 6-14 år, 600 barn/ungdomar, Lidköpings FK
  • Rullstolsvandring med rullstolsburna på Bräddegården, Lidköpings vintersportklubb, Kållands-Råda församling och Bräddegårdens äldreboende

Kriterier för priset

Insatsen ska bedrivas inom förening, kommun, hälso- och sjukvård, studieförbund, myndighet eller annan verksamhet i Lidköping. Insatsen ska syfta till att höja den fysiska och/eller psykiska hälsan hos målgruppen. Insatsen ska bidra till minskade skillnader i hälsa mellan olika grupper i befolkningen.