Ny fas i Hamnstadsprojektet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 oktober, 2013

Nu är arbetet med planeringen av Lidköpings nya stadsdel Hamnstaden inne i en ny fas. Just nu görs en detaljplan för området och denna beräknas vara klar våren 2015. Byggstart kan i så fall ske strax därefter.

Hamnstaden gata vid vattnet

Hamnstaden kommer att bli en ny stadsdel i Västra hamnen i Lidköping och den kommer att innehålla en blandning av bostäder, företag och grönområden. En strandpromenad kommer att anläggas utmed Lidan, längs Vänerns strand och bort till Furuhäll och Sjölunda.

Byggandet av bostäderna kommer att starta i området vid småbåtshamnen och det handlar om cirka 330 lägenheter i första skedet. De första lägenheterna beräknas vara klara våren 2017. Därefter blir byggtakten i Hamnstaden 75 lägenheter om året.

De byggföretag som är med i projektet och ska bygga i Hamnstaden är AB Bostäder, Senäte Fastigheter AB, Riksbyggen, HSB och Skeppsviken Fastighets AB. Det ska byggas olika typer av bostäder; hyresrätter, bostadsrätter och stadsradhus. Vid kajerna planeras husen bli sex till åtta våningar höga.

Detaljplanen ska visa hur bostäder, företag, grönområden och infrastruktur i Hamnstaden ska se ut och den kommer att gå ut för samråd i mars nästa år. Det innebär att allmänheten och inblandade parter ska få komma med synpunkter. En fråga som ska lösas den närmaste tiden är hur reningsverket ska byggas in för att det inte ska lukta från det.

Kontakta projektledare Leif Blomkvist för mer information. Telefon 0705-46 26 76, leif.blomkvist@liljewall-arkitekter.se.