Lärare från Mångfaldsenheten reste till Rockford

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 12 december, 2013

Elisabeth Sverdrup, Sara Engman, Anna-Karin Gärdström och Saher Kahlil från Mångfaldsenheten reste i oktober till Rockford i Illinois, USA. Syftet med resan var att studera hur Rockfords skolor arbetar med modersmål och med elever och barn som har annat modersmål än engelska.

Anna-Karin, Elisabeth, Sara, Mrs Rosas och Saher på Early childhood screening center.

Anna-Karin, Elisabeth, Sara, Mrs Rosas och Saher på Early childhood screening center.

För två år sedan besökte Elisabeth och Anna-Karin Rockford för första gången för att studerade grundskolor. De besökte då främst spansktalande skolor. Denna resa ville de besöka skolor som har mer likheter med Lidköpings skolor. För Sara och Saher var detta första gången i Rockford och det är även första gången pedagoger åker på studieresa och representerar förskolan från Lidköping.

– I förskolan arbetar de mycket med bokstäver och siffror på ett sätt så att barnen tycker att det är roligt. De börjar arbeta på detta sätt redan när barnen är tre år gamla. Det är något vi kan ta till oss och prova här hemma säger Sara.

– En stor skillnad som vi såg var att Rockford inte har förberedelseklasser, alltså klasser dit nyanlända elever börjar innan de blir placerade i ordinarie klasser berättar Anna-Karin. I Rockford placeras istället nyanlända eleverna i en klass där det redan går en elev som pratar samma modersmål. Tanken är att den eleven hjälper den nyanlända med att lära sig språket, kulturen och hur skolan fungerar.
– Det behövs tjugo elever som pratar samma modersmål på en skola för att de ska anställa en modersmålslärare. I Lidköping behövs det fem elever i hela kommunen berättar Elisabeth.

I förskolan arbetar pedagogerna med ett förhållningssätt som heter ”Conscious disipline. Det handlar om att pedagogerna uppmärksammar det goda beteendet hos barnet. Något som man märker av i klassrummet och i barngrupperna.
– Även att det är stora barngrupper är det ändå arbetsro i klassrummen och på lektionerna berättar Saher.

Resan har varit intressant och lärorik berättar Anna-Karin. Lärarna i Rockford brottas med samma saker och problem som vi gör och vi jobbar mot samma mål. Man önskar att alla kunde få åka, det ger så mycket nya erfarenheter och man uppskattar vad man har här hemma på ett annat sätt avslutar hon.

Vad är mångfaldsenheten?

Mångfaldsenheten består av tre verksamhetsgrenar, modersmål, svenska som andraspråk och internationella klassen som en förberedelseklass för nyanlända elever.

Språk och kulturprojektet

På Mångfaldsenheten bedrivs Språk och kulturprojektet. Projektets syfte är bland annat att utveckla arbetet med flerspråkiga barn i förskolan. Syftet är också att barn och föräldrar ska mötas av ett gemensamt förhållningssätt i Lidköpings skolor gällande språkutveckling, flerspråkighet och kultur. Projektet har bland annat bidragit till en introduktion av modersmålsstöd i förskolorna, pedagoger som har språk och kultur som sitt ansvarsområde har gått en handledning i ämnet och modersmålspedagoger får fortbildning i hur förskolans uppdrag ser ut. Projektledare är Sara Engman, Mångfaldsenheten.