Så här får vindkraftverk byggas i Lidköpings kommun

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 14 februari, 2014

Nu är planen för vindskraft beslutad. Planen över en del av kommuns översiktsplan. I planen kan man läsa om hur och vart vindkraftsverk får byggas.

Vindkraftverk

Försvarets intressen har starkt påverkat etableringsmöjligheterna för vindkraften. Planen är därför uppdelad i två delar; ett med hänsyn tagen till försvarets intresse och ett utan.

Här kan du läsa hela vindbruksplanen.