Låsta korridorer ska göra stadshuset säkrare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 24 februari, 2014

Med anledning av inbrottet i stadshuset den 12 februari, som var ett i raden av liknande inbrott i Skaraborg, har kommunens ledningsgrupp idag beslutat att vidta ett antal åtgärder.

Stadshuset i Lidköping

Samtliga dörrar till korridorerna kommer från och med 25 februari att hållas låsta. Åtgärden införs under en provperiod tills dess att beslut är fattat vad gäller införande av kontaktcenter.

För att behålla ett högt kundfokus och ett gott bemötande för besökarna behöver vissa förändringar göras. Entrédörrarna kommer som tidigare att vara öppna under dagtid. Dörrarna kommer att förses med informationsskyltar som hänvisar besökaren till receptionen. Besökaren anmäler sig sedan i receptionen och väntar där tills den person man ska träffa kommer och möter upp. På så sätt hoppas vi att besökarna inte ska uppleva ett försämrat bemötande utan känna sig lika välkomna som tidigare.