Medborgarna nöjda med den kommunala servicen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 16 april, 2014

I en undersökning gjord av Svenskt Kvalitetsindex har 31 400 telefonintervjuer gjorts med svenskar under 2014. Intervjuer har genomförts med invånare i Sveriges 290 kommuner om medborgarnas upplevelser av den kommunala servicen samt i vilken grad invånare rekommenderar inflyttning till sin kommun.

Kommunal service

Betygen för hur nöjd medborgarna är med den kommunala servicen presenteras på en 0-100 skala. Ju högre betyg desto bättre omdöme har kommunen fått av sina invånare. Ett betyg under 60 är att betrakta som ett lågt betyg medan betyg över 75 är ett mycket bra betyg.

Lidköpings kommun uppnår betyg 72,6 av invånarna i Lidköping och hamnar på plats 9 av Sveriges 290 kommuner!

Resultaten för rekommendationsfrågan redovisas i andel invånare som angett att de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till sin kommun. Av de svarande i Lidköping kan 94 procent tänka sig att rekommendera någon annan att flytta hit och hamnar på plats 33 av Sveriges 290 kommuner.

Här kan du läsa hela rapporten om medborgarnas upplevelser av den kommunala servicen.