ESF-projektet

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 2 maj, 2014

Nu är ESF-projektet, Samverkan för Skaraborgs unga, till stora delar ”bemannat” med personer till en arbetsgrupp och en styrgrupp. Arbetsgruppen träffas en gång i veckan. Från Lidköpings kommun deltar Lennart Frändén, internationell koordinator, och Ulf Karlsson, Barn- och skolchef.

ESF-projektet

Projektet Samverkan för Skaraborgs unga är ett förstudieprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden via en klumpsummemodell. I förstudieprojekt ingår alla Skaraborgs femton kommun och Skaraborgs Kommunalförbund är projektägare.

Projektorganisationen bygger på en tvärsektoriell arbetsgrupp samt en styrgrupp, även den med kompetens och mandat från flera kommunala områden.

Förstudiens mål

  • Lean- kartläggning  för att tydliggöra ungdomens väg genom de kommunala systemen
  • SWOT-analys om förutsättningar för ökad samverkan mellan kommunerna och för en större arbetsmarknad för målgruppen
  • Omvärldsanalys som beskriver trender och statistik för målgruppen rörande arbetslöshet, ohälsa, fullföljda studier, övergång till högskola
  • Samlad analys av Lean, SWOT och omvärldsanalys som ska ligga till grund för ett förslag på bra former för samverkan mellan kommuner och olika aktörer för målgruppen

Mål

Projektets mål är långsiktigt att finna bra samarbetsformer inom och mellan kommunerna samt andra aktörer för att minska ungdomsarbetslöshet och ge större förutsättningar för ungdomar i berörda målgrupper att bli anställningsbara till egen försörjning.

Arbetsgrupp

Peter Lidström, arbetsmarknadschef, Skövde kommun
Lennart Frändén, internationell koordinator Utbildning, Lidköping
Ulla Knutsson, representant för kompetens, Näringsliv
Lena Öberg, representant för kompetens, Lean
Vakant representant för kompetens inom socialtjänst

Styrgrupp

Tomas Fellbrant, kommunchef, Skövde kommun
Lena Bjugård Brännfeldt, socialchef, Skara kommun
Peter Karlsson, näringslivschef, Karlsborgs kommun
Ulf Karlsson, skolchef, Lidköpings kommun