Adressändringar på landsbygden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 10 juni, 2014

Nu kommer adresser på landet att ändras i hela Sverige. Förändringen gäller alla landsbygdsadresser som inte har någon siffra efter adressen. Till exempel Kållandsö Annelund, Resville Geinge, Tun Loviselund med flera. Dessa kommer nu att få siffran 1 efter adressen, Kållandsö Annelund 1.

fält

Detta berör cirka 2 500 adressater i Lidköpings kommun och arbetet pågår med att omregistrera dem. Adresser som redan i dag har en siffra kommer inte att ändras. Posten i Lidköping får besked när uppdraget är avslutat.

Upplysningar lämnas av Mona Höög på Samhällsbyggnad, telefon 0510-77 02 01.