Lidköpings kommun spränger drömgränsen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 13 juni, 2014

Kommunen sålde år 1997 aktier i Gullspångs kraft som förvaltas i kommunens kapitalförvaltning. Det kapital som kommunen ursprungligen överfört till förvaltning uppgick till 1 402 miljoner kronor. Under åren har kommunen gjort uttag med sammanlagt 777 miljoner kronor. Trots dessa uttag är nu kapitalets värde överstigande drömgränsen på 2000 miljoner kronor.

pengar

Kapitalet är i nuläget placerat i fem olika fondskal, där högrisk- och lågrisktillgångar väger lika tungt. Högriskplaceringarna består av svenska och globala aktiefonder. Lågrisktillgångarna består av svenska räntefonder, alternativa räntefonder (företagsobligationer) samt multistrategi.
2010 anlitades Agenta AB som rådgivare och 1 477 miljoner kronor placerades. Därefter har både såväl strategisk (val av tillgångsslag och fondkategori) och taktisk (val av fonder inom fondkategorin) allokering genererat mervärde i förhållande till likartade placeringsportföljer. Som jämförelse kan nämnas att landstingens kapitalförvaltning genererat 8 % under 2013, där kommunens värdeökning uppgick till 14,5 %. Samma period presterade den bästa av AP-fonderna 13,8 procent.

Trots att kommunen valde att minska risken under våren så har utvecklingen varit mycket god. Såväl aktieplaceringarna som ränteplaceringarna har haft bra uppgång och drömgränsen på 2 miljarder nåddes i mitten på denna veckan.

Kapitalförvaltningen är en viktig del i den kommunala ekonomin. Lidköpingsborna får nämligen mer verksamhet för pengarna än vad man betalar för i kommunalskatt. Avkastningen från kapitalförvaltningen används för både  verksamhet och investeringar. Detta är en mycket bra grund inför den kommande utvecklingen i Lidköping där visionen En välkomnande och hållbar kommun blir verklighet. Detta innebär bland annat att kommunens invånare ska öka från 38 400  till 45 000 medborgare, en väl utbyggd infrastruktur samt en god samhällsservice till alla medborgare och besökare.