Skolstart för Lidköpings grundskolor

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 12 augusti, 2014

På måndag den 18 augusti drar höstterminen 2014 igång. Elever i årskurs 1 och förskoleklass börjar skolan enligt särskilt meddelande som skickats till hemmen om inte annat anges nedan. Övriga elever börjar enligt nedanstående tider.

Skolstart Lidköpings grundskolor

DALÄNGSKOLAN
Årskurs 7 08.00 i aulan
Åk 8 09.00 i aulan
Åk 9 09.00 i klassrum enligt anslag.

FREDRIKSDALSKOLAN
Åk 7 08.00 i matsalen
Åk 8-9 09.00 i klassrum, se anslag vid skolstart
Träff med vårdnadshavare i åk 7 den 18 augusti 18.30 i matsalen.

JÄRPÅS SKOLA
Förskoleklass och åk 1-6 08.20, samling i klassrummen.

LIDÅKERSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.10 i resp. klassrum.
Eleverna i åk 4 samlas vid flaggstången.

LILLESKOGS SKOLA
Förskoleklass och åk 1-5 08.00 på skolgården.

MAJÅKERSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-3 08.20 i resp. klassrum.

MÅNESKÖLDSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.20 i resp. klassrum.

MÅNGFALDSENHETEN/INTERNATIONELLA KLASSEN
Eleverna samlas 8.20 i klassrummet

OTTERSTAD SKOLA
Förskoleklass och åk 1-6 samling vid Fyrbåken 8.40

RUDENSCHÖLDSKOLAN
Åk 7 upprop i hemklassrum 08.00
Åk 8-9 upprop i hemklassrum 09.00
Föräldraträff åk 7 den 18 aug 18.00. Samling skolgården.

RÅDA SKOLA
Förskoleklass och åk 1-6 08.00 på skolgården.

SALEBYSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.00 i resp. klassrum.

STENHAMMARSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.00 utanför huvudentrén.

STENPORTSKOLAN
Förskoleklass och åk 1samling vid respektive klassrum 08.30
Åk 2-6 samt särskolan, samling på skolgården vid flaggstången 08.30
Förskoleklass – åk 2 och särskolans elever slutar 13.00
Övriga elever slutar 14.00. Fritids för barn som har fritidshemsplats.

TUN SKOLA
Förskoleklass och åk 1-6 08.00 vid flaggstången.

WENNERBERGSKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.20 i respektive klassrum

VINNINGASKOLAN
Förskoleklass och åk 1-6 08.45 i respektive klassrum.

ÖRSLÖSA SKOLA
Förskoleklass och åk 1-6 08.45 på skolgården.

ÖSTBYSKOLAN
Förskoleklass och åk 1- 6 09.00 i respektive klassrum.
Skoldagen avslutas 13.00 i förskoleklass och åk 1-3 och 13.30 i åk 4-6.
Fritids är öppet som vanligt för elever som har fritidshemsplats.

De la Gardiegymnasiet

Uppropstider för De la Gardiegymniaset hittar du här.