Kommunens ekonomichef föreläser på KOMMEK

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 18 augusti, 2014

På årets KOMMEK finns Lidköpings kommuns ekonomichef, Anna Cederqvist, på talarlistan. Anna kommer tillsammans med Skövdes ekonomichef Christina Olsson att hålla ett föredrag kring ekonomernas utveckling i den offentliga sektorn.

Anna Cederqvist, Ekonomichef på Lidköpings kommun

Den 21-22 augusti äger KOMMEK-mässan rum i Malmö. KOMMEK är en mässa för politiker, ekonomer och chefer i offentlig förvaltning. Mässan hålls vart annat år och lockar cirka 3 000 deltagare. Inledningstalare är Anders Knape (M), ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting. Det utvecklingsprogram som Lidköpings kommun arrangerat för samtliga ekonomer i kommunen kommer att stå i fokus, liksom det program som genomförts bland ekonomicheferna i Skaraborgskommunerna.

Idag handlar ekonomrollen inte bara att ha koll på siffrorna. Ekonomerna tar numera även aktiv del i verksamhetsutveckling och planering. Detta ställer krav på både benchmarking, analys, processledning och pedagogiska kunskaper. Utvecklingen har gått från att vara kamrer till verksamhetsutvecklare. För att möta denna utveckling har kommunen genomfört utvecklingsprogrammet som om fattade kommunjuridik, benchmarking, presentationsteknik och etik i ekonomrollen.