Nu pågår ID-märkning av sopkärl på landsbygden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 11 september, 2014

Renhållningen i Lidköpings kommun har nu påbörjat arbetet med att ID-märka våra sopkärl på landsbygden.

Taggning av sopkärl på landsbygden

Varje sopkärl förses med en plastbricka (RFID-tag) som innehåller ett chip med ett unikt ID-nummer som sedan kopplas till kundens uppgifter. Under veckorna 36-38 har ID-märkning utförts i området för Otterstads församling med lyckat resultat. Vi på Renhållningen tackar boende i området för hjälpen. Från och med vecka 39 kommer vi börja ID-märka i området för Sunnersbergs församling och hoppas på ett lyckat resultat även där.

Så här går uppmärkningen till

Ettikett och tag på sopkärl

Vår personal kommer att förse varje sopkärl i ett område med en plastbricka som popnitas fast på kärlets framsida. Plastbrickan innehåller det unika ID-numret. De kommer även att klistra på en etikett på sopkärlet som består av kundens adressuppgifter (ej namn) samt en streckkod. Personalen läser med hjälp av en handdator av streckkoden och sedan plastbrickan för att koppla ID-numret till kunduppgifterna. Tillsammans kommer de sen att identifiera kärlet vid soptömning.