Attraktiva VA-taxor för Lidköpingsborna

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 2 oktober, 2014

Nu har VA-delen i Nils Holgerssons avgiftsstudie 2014 släppts och Lidköpings Vatten-Avlopp hamnar där på en hedrande 5:e plats sett till samtliga kommuner i riket. I Lidköpings kommun är kostnaden för vatten och avlopp ungefär hälften mot landets genomsnittskommun.

Vatten-Avlopp

Sedan nitton år tillbaka ger Nils Holgerson-gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. Här redovisas fakta bland annat om de prisskillnader som finns mellan Sveriges kommuner när det gäller taxor för bland annat vatten, avlopp, elnät och renhållning. Lidköping har under ett flertal år hört till de kommuner med landets absolut lägsta taxor. Genom våra låga taxor så sparar den genomsnittlige brukaren åtskilliga kronor per år genom att bo i Lidköping.

Här kan du läsa hela Nils Holgerssons avgiftsstudie 2014