Ekonomiskt delårsresultat

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 oktober, 2014

Verksamheterna i Lidköpings kommun följer budget- och verksamhetsplan.

pengar

Den ekonomiska prognosen för helåret 2014 pekar på ett mindre underskott för Lidköpings kommun. Delårsrapporten omfattar årets första åtta månader och det beräknade underskottet uppgår till 5,8 miljoner kronor för kommunen som helhet. Det kan jämföras med budgeterade underskottet om 22 miljoner kronor.

I nämnderna beräknas ett överskott med sammanlagt 8,6 miljoner kronor gentemot budget och pensionskostnaderna minskar något jämfört med budget. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 7,6 miljoner kronor, jämfört med budget. De finansiella intäkterna beräknas uppnå budgeterat belopp.

Verksamheternas målsättningar följs genom så kallade indikatorer (mätetal) som visar på verksamheternas kvalitet, ekonomi och/eller kundnöjdhet. Av dessa målvärden på indikatorerna kommer övervägande delen att kunna uppfyllas helt eller delvis under 2014.