Vi söker gode män

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 oktober, 2014

En god man fungerar som ett stöd för den som inte klarar sig själv. Det kan till exempel handla om att betala räkningar, hjälpa till med myndighetskontakter och i kontakter med vården. Som god man agerar du alltså ställföreträdare för någon som saknar förmåga att företräda sig själv i olika situationer. Uppdraget brukar uppfattas som både intressant och givande.

God man

Nu söker överförmyndaren i Lidköpings kommun personer som vill jobba som gode män. Det viktigaste är att du är intresserad av att arbeta med människor. Det är också bra om du är van vid ekonomiska frågor och myndighetskontakter.

Vi söker också gode män för ensamkommande barn Barn som kommer till Sverige utan någon vuxen ska så snart som möjligt få en god man som kan företräda dem. Som god man ska du se till att barnet får en trygg tillvaro under den första tiden i Sverige. Du fungerar som en företrädare för barnet under en avgränsad tid, som förmyndare och vårdnadshavare. Det betyder att du ansvarar för barnets angelägenheter, personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. En annan viktig uppgift är att stödja barnet i kontakterna med Migrationsverket under tiden som verket prövar barnets ansökan om asyl. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet.

Är du intresserad och vill veta mer?

Kontakta våra överförmyndarhandläggare Ewa Sedström, telefon 0510-77 03 06 eller Therese Sjöberg, telefon 0510-77 04 90.