Storslam för Månesköldskolan i miljöutmaningen ”På egna ben”

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 21 oktober, 2014

Under hösten har eleverna i årskurs 4-6 utmanats att ta sig till skolan på andra sätt än med bil. Totalt har 20 klasser, cirka 400 elever, deltagit. Tillsammans har de cyklat, åkt kollektivt och promenerat 1379 mil. Det motsvarar ett tredjedels varv runt jorden och har sparat miljön ungefär 2,5 ton koldioxidutsläpp.

6B Månesköldskolan På egna ben

De klasser som har samlat mest poäng i utmaningen går alla på Månesköldskolan. Barnen där har varit väldigt tävlingsinriktade och klasserna har jobbat med övningar om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Skolan kommer även att vara med i utmaningen nästa år och lovar att de kommer satsa ännu mer då.

De vinnande klasserna blev:

  1. 6B Månesköldskolan (3000 kr till klasskassan)
  2. 5A Månesköldskolan (2000 kr till klasskassan)
  3. 5B Månesköldskolan (1000 kr till klasskassan)

Förutom pengar till klasskassan har det även dragits etappvinnare varje vecka.

”På egna ben” är en del av kommunens arbete med hållbart resande. Med hållbart resande menas resor och transporter som är effektiva. Vårt arbete handlar om att inspirera, uppmuntra och fokusera på de områden där det finns möjligheter att välja alternativ till bilen.