Fler barn i förskolorna i väntan på nya lokaler

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 7 november, 2014

Lidköpings kommun har en positiv befolkningsökning och inflyttning. Det innebär att Lidköpings förskolor, under en period framöver, kommer att ta emot fler barn än vad som var planerat.

B&S: Fler barn i väntan på nya lokaler

Barn- och skolnämnden har beslutat om en tillfällig utökning av antalet barn i förskolans grupper för att bereda plats för alla som är i behov av förskoleplats. Förskolorna kommer att få en utökad budget till personalförstärkningar till följd av att de tar emot fler barn.

Barn-och skolnämnden har tidigare lyft behovet av och arbetar för att bygga fler förskolor i centrala Lidköping.