Lidköpings kommun har beviljats pengar för att utveckla landsbygden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 14 januari, 2015

Lidköpings kommun har fått pengar från Västra Götalandsregionen för att utveckla Tun, Järpås och Vinninga i projektet ”Centrumutveckling på landsbygden”. Syftet är att stärka orterna och servicen som finns där idag. Budgeten är på 480 000 kronor. Regionen står för hälften, kommunen för en del och en del är ideellt arbete.

tätortsskyltar

I projektet kommer fastighetsägare, handlare och lokalbefolkning att tillsammans ta fram utvecklingsplaner för orterna och bygga upp metoder för att kunna förverkliga dem. Planerna kommer innehålla strategier för handel, service, besöksnäring, invånarnas livskvalitet och utveckling av aktiviteter i orternas centrum.

– En utgångspunkt har varit den handlingsplan för landsbygdsutveckling som kommunfullmäktige antog 2012. I arbetet med den kom det fram önskemål om att utveckla de här orternas centrum och handel. Det handlar om att identifiera alla positiva saker som finns på orterna, berättar Monika Andersson som är hållbarhetsstrateg på Lidköpings kommun.

Projektet startar i Tun i januari för att sedan fortsätta i Järpås och Vinninga fram till september 2016. Orterna har alla en lanthandel i dag, men orternas centrum kan behöva förstärkas så att butiker och serviceföretag inte lägger ner.

I februari kommer alla boende i Tun att bjudas in till informationsträffar om projektet och hur de kan engagera sig. I Järpås och Vinninga kommer en första information att ges på Vinningarådet respektive Järpåsrådet.

VGR projekt medfinans