Goda resultat för hälsan i Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 3 mars, 2015

Med hjälp av riktad information och åtgärder ökar möjligheterna för ett aktivt åldrande under hela livet. I Lidköping genomförs generella insatser med goda resultat för hälsan i den åldrande befolkningen.

Glada äldre på torget

Sedan år 2004 har antalet patienter per 10 000 invånare minskat med:

  • 43 procent i Lidköping
  • 18 procent i Skaraborg
  • 25 procent i Västra Götaland

Personer höftledsdiagnos Diagram

Källa:
– Antal personer
– Filtyp: Sjukhusvård-sluten
– Diagnos: S72 Fraktur på lårben
– Sjukdomsgrupp: Höftfraktur
– Diagnos ordningsnr: 1,2 och 3
– Vårdkontakt: Kommun, Skaraborg och Västra Götaland
– Vårdenhet: Alla sjukhus i och utanför Västra Götaland
– Utår: 2004 – 2013
– Ålder: 65 år och äldre
– Datum: 28 febr 2014
– Källa: VGR’s vårddatabas Vega och SCB
– HSNK, Mariestad, StS