Monica Hedenbro besökte Lidköping

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 9 mars, 2015

Det var fullsatt i stora salen på Röda Kvarn när Monica Hedenbro föreläste om tresamhet och triadisk interaktion under fredagen. Monica Hedenbro arbetar sedan många år med handledning och utbildning med fokus på kommunikation i familjer med barnet i centrum. Hon har skrivit och publicerat flera böcker och artiklar inom området.

Monica H med publik

– Föreläsningen belyser de centrala mikrovariablerna i vår kommunikation med barn och vad som händer i en familj när två blir tre och hur detta kan bli mönster som kan finnas kvar i det fortsatta livet, berättar Monica.

Monica presenterar även resultat av den internationella forskningsstudie som hon har ingått i sedan mitten på 90-talet. I studien följer hon 20 förstagångsföräldrar från Sverige, från graviditet till idag då barnen är unga vuxna. På föreläsningen gav Monica en inblick i nya behandlingsmetoder som tidigt kan användas för att stödja och förändra familjemönster.

I publiken fanns bland annat personal från barn- och elevhälsan, Guldvingens familjecentral, familjerådgivningen i Skövde och Lidköping, barnpsykiatrin och Utväg Skaraborg.

– Det Monica pratar om handlar om de grundläggande metoderna som vi arbetar med varje dag. Föreläsningen är en bekräftelse att det vi gör varje dag är riktigt och att vi delar med oss av rätt saker till familjerna som besöker oss, berättar Anna-Klara Larsson som arbetar som barnmorska på Guldvingens barnvårdscentral.

Mats Andersson som jobbar som familjerådgivare på Guldvingens familjecentral tog initiativet till utbildningsdagen. Han ville öka kunskapen om ett jämställt föräldraskap.

– Vi är många professioner i Lidköping och i städerna runtomkring som arbetar med samma barn och familjer fast på sin egna kammare. Jag hoppas att denna dag kan generera i fortsatta gemensamma tankar kring den forskning som finns. Vi i Skaraborg tenderar att sacka efter och har behov av ett större fokus på vad som händer på den internationella arenan.