Nu blir det enklare att följa vårt arbete med energi, klimat och miljö

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 24 april, 2015

Nu kan du följa vårt arbete med energi, klimat och miljö på webben via sidan Miljöbarometern. Här visar vi kommunens plan för energi och klimat och hur vi jobbar för att nå målen i den.

lekplats

I Miljöbarometern kan du se exempel på alla åtgärder som ska göras och hur det faktiska arbetet går till. Vi har en vision om att vara en hållbar kommun och satsar mycket resurser på att minska miljöbelastningen och energianvändningen. Miljöbarometern är ett sätt att visa hur detta ger effekt.

Några exempel på vad du kan hitta i Miljöbarometern är:

  • Koldioxidutsläpp från kommunens fordon har minskat mycket tack vare användningen av biogas.
  • Användningen av el har minskat i gatubelysningen genom att gamla kvicksilverlampor har bytts ut mot till exempel LED-lampor.
  • Hushållens elanvändning minskar men någon liknande trend syns inte för användningen av fjärrvärme.