Kartongo – en stad av återvunna kartonger

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 4 maj, 2015

Eleverna i förskoleklassen på Lilleskogsskolan har under läsåret arbetat med projektet Hus i hundra språk. En del i projektet har varit att bygga en stad av återvunna kartonger. Staden har eleverna valt att kalla Kartongo.

nyhet kartongo

I samarbete med Skapande skola har arbetet med kartongstaden mynnat ut i en föreställning. Där har en del av klassen arbetat med danspedagog Frida Tengeland och dramapedagog Johan Rundkvist. Manuset och karaktärerna i föreställningen har eleverna själva fantiserat ihop.Föreställningen har spelats för föräldrar, barn från Förskolan Råda Mosse samt elever och personal på Lilleskogsskolan.

Kartongstaden visas tillsammans med en film om föreställningen på Folkets hus i Lidköping till och med 21 maj som en del i Skapande skolas utställningar kring sin verksamhet.