Firade Förskolans dag

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 maj, 2015

Förskolorna i Lidköping har firat förskolans dag. Firandet har kommit till för att uppmärksamma förskolans viktiga verksamhet. Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna över hela Sverige. Enligt Svenskt kvalitetsindex 2014 är förskolans verksamhet den mest uppskattade kommunala verksamheten.

Förskolans dag

På Ängsholmens förskola kunde barnen välja mellan olika aktiviteter. Några valde att måla på en stor duk som satts upp på gården för att skapa ett mysigt rum. Andra ville hellre vara med och dansa eller leka lekar. Barnen fyllde också nästan hela den asfalterade gården med sina alster med hjälp av griffelkritor i olika färger. Det blev en fantastisk tavla så vi får hoppas att det inte regnar på ett tag så att den får vara kvar.

Stenportens förskola firade i samarbete med Vänermuseet och deras projekt ”Hållbara Vänern”. Tillsammans med en av Vänermuseets pedagoger gick de till den närbelägna bäcken och håvade småkryp. Det var uppskattat av barnen som tyckte det var spännande. Fångsten blev allt från små sniglar, Taggmälor och Vattengråsuggor. Dagen firades även med båtlek och såpbubblor.

Vänermuseét på besök

Vänermuseét på besök

Nu har det gått mer än 30 år sedan den första Förskolans dag firades i Sverige. Då var förskolan ifrågasatt i samhällsdebatten och många undrade om det verkligen behövdes utbildning för att passa barn. Då startade Sveriges förskollärares riksförening en kampanj för att lyfta fram förskolans verksamhet. Kampanjen blev framgångsrik och det bestämdes att Förskolans dag i fortsättningen skulle firas i maj varje år.

Johan Åhman som arbetar på Stenportens förskola berättar att de har firat förskolans dag genom att ha avslutning på verksamhetsårets tema ”Vänern”.
– Genom att arbeta med teman ger vi barnen förutsättningar till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi har utforskat vattnets kretslopp, byggt båtar och broar. Vi har även testat vad som sjunker och vad som flyter, säger Johan.

Fakta om förskolan
Förskola är det vanligaste alternativet inom barnomsorgen. Här arbetar man med barn i åldern ett till fem år. I förskolan förenas omsorg och pedagogik. Verksamheten kring barnen ses som en helhet där lärande och lek har stor betydelse för barnens utveckling. Förskolan bedrivs i anpassade lokaler och leds av utbildad personal i form av förskollärare och barnskötare.