Arkiv

Månadsarkiv för juni, 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott utsåg 10 juni Linda Lundström till ny förvaltningschef för Teknisk Service, som ansvarar för el, vatten, avlopp, renhållning,…

I fint försommarväder firade pedagogisk omsorg i Lidköping familjedaghemmets dag i Stadsträdgården. Underhållningen stod Musikskolan för och det var både…