​Vinnaren av kommunens föreningspris för hållbar utveckling 2015

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 1 juni, 2015

I år delas Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling ut för första gången. Priset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Bland de sexton nomineringar som har kommit in har juryn som består av Miljö- och klimatutskottet valt ut en vinnare och två hedersomnämnanden.

ridskola föreningar häst

Vinnaren av föreningspriset för hållbar utveckling 2015 är: Studiefrämjandets verksamhet för utsatta grupper i Lidköping

Motivering: En förening med bred social verksamhet för nyanlända barn och familjer, funktionsnedsatta och barn som saknar föreningstillhörighet. Fokus är på hälsa, gemenskap och integration för dessa grupper som leder till social och ekonomisk hållbarhet.

Hedersomnämnanden får Lidköpings ridklubb och Lidköpings vävstugeförening.

Lidköpings ridklubb är en idrottsförening som har utvecklat en verksamhet även för funktionsnedsatta. De söker bred delaktighet genom att med ideellt arbete kunna hålla nere priset för deltagarna. De har ett bredare perspektiv än bara ridning genom att ta med hälsa, kost och mental träning. Vid ombyggnad-, material- och teknikval har de tagit stor miljöhänsyn och även nått ekonomisk hållbarhet.

Lidköpings vävstugeförening är en liten förening som utifrån sin verksamhet lyckats väva in alla tre hållbarhetsdimensionerna; de håller ett kulturarv levande, har skapat en social mötesplats som arbetar både med ungdomar och integration, de använder enbart förnyelsebara material och återbruk av använda textilier som ger ekonomisk hållbarhet.

Prisutdelning

Priset delas ut i samband med Nationaldagsfirandet 6 juni, som börjar klockan 16:00 på Dina-scenen. Vi vill tacka alla föreningar som har nominerats för deras engagemang i hållbarhetsfrågor och välkomnar er att söka på nytt nästa år. Från januari till april tar vi emot nya ansökningar till föreningspriset.

Just nu går det att nominera till företagspriset.