Säker hantering av aska från Lidköpings Värmeverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 10 juni, 2015

I ett reportage från SVT Nyheter beskrivs hur miljöfarlig aska från Lidköpings Värmeverk förvaras på Kartåsens avfallsanläggning. Enligt SVT innehåller askan från förbrända sopor höga halter av gifter som innebär en risk för miljön.

Lidköpings Värmeverk

– Vi har ett miljötillstånd som innehåller villkor för hur vi ska hantera askan. Vi mäter regelbundet halter av föroreningar i askan och arbetar med systematisk egenkontroll. Askan klarar kraven för icke farligt avfall men en miljödom som vann laga kraft den 28 februari innebär att den metod vi använder för hantera askan inte längre räcker till, berättar Peter Johansson, VD på Lidköpings Värmeverk AB.

Lidköpings Värmeverk tog i februari fram en plan för en förändrad hantering av aska för att klara de nya kraven. Planen blev godkänd på ett samrådsmöte med tillsynsmyndigheten.

– Vi har en plan för hur vi ska förändra vår hantering för att klara de nya gränsvärdena i miljödomen. Planen innebär en långsiktig lösning och att vi satsar på en process som gör att vi kan separera ut de farliga ämnena ur askan. De farliga ämnena transporteras sedan till deponi för farligt avfall, säger Peter Johansson.

I SVT Nyheters reportage beskrivs hantering av askan vid Kartåsens avfallsanläggning som bristfällig.

– Vi förvarar askan i en separat tät cell på avfallsanläggning som är konstruerad för att inga skadliga ämnen ska läcka ut. Lakvattnet från den täta cellen pumpas sedan till reningsverket för rening, berättar Jan Westin, renhållningschef i Lidköpings kommun.

Här hittar du reportaget från SVT Nyheter.

Här hittar du Västnytts inslag om Lidköpings kommuns presskonferens.