Anna Cederqvist årets kommunalekonom 2015

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 21 augusti, 2015

Anna Cederqvist, ekonomichef i Lidköpings kommun, tog igår emot utmärkelsen ”Årets Kommunalekonom 2015” på Kommunalekonomernas årsmöte i Skellefteå. Priset delas ut till en ekonom inom sektorn som gjort betydande insatser genom att skapa goda resultat och sprida kunskap såväl inom som utanför sin egen organisation.

Anna Cederqvist årets kommunalekonom 2015

Anna Cederqvist är inte bara ekonomichef utan har nyligen även gett ut två böcker om kommunal ekonomi och organisation. Priset som ”Årets kommunalekonom 2015” får hon med följande motivering: Anna Cederqvist har som författare och föreläsare bidragit till att sprida kunskaper om kommunal förvaltning och ekonomi på ett lättfattligt sätt. Anna är en god pedagog med spetskunskaper kring finansfrågor. Anna har en förmåga att visa att det går att göra mycket med de resurser som finns – genom att tänka nytt, annorlunda och göra verkstad av planerna.

I sina böcker beskriver Anna de stora utmaningar som nu kommunsektorn står inför, med bland annat en växande och åldrande befolkning. En utmaning som kommer ställa stora krav på en effektivare resursanvändning och att hitta smartare lösningar för att kunna leverera tjänster med hög kundnöjdhet. Hon ser vidare hur ekonomens roll har förändrats över tid från att vara kamrer till verksamhetsutvecklare. Förutom ekonomiska kunskaper måste dagens ekonomer även vara goda pedagoger och ha en stark inre etisk kompass. Ekonomernas uppdrag blir att än tydligare koppla ihop ekonomi och verksamhet och kunna förmedla det på ett tydligt och enkelt sätt till kommunens politiker.

Om att få priset som Årets kommunalekonom 2015 säger Anna så här:

– Priset är en fin uppmuntran och jag är naturligtvis glad för att vinna denna ”guldboll”. Men allra mest stolt över att vara en av över 4000 kommunala ekonomer i demokratins tjänst. Det är stort.

Jan Fransson, kommundirektör i Lidköpings kommun, är glad och stolt över den uppmärksamhet som nu Anna fått och därmed även Lidköpings kommun.

– Anna är en mycket kompetent person som bidragit till att utveckla Lidköpings kommun på flera områden. Med priset blir hon en symbol för alla professionella medarbetare som varje dag strävar efter att göra Lidköpings kommun lite bättre

Fakta om Kommunalekonomernas förening

Kommunalekonomernas förening har drygt 4000 medlemmar med ekonomer i kommuner och landsting. Föreningen syftar till att stärka ekonomrollen genom kompentensutveckling, kompetensplanering och omvärldsanslys. Föreningen arbetar även för opinionsbildning inom ekonomiska frågor i offentlig sektor.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan