Utbyte med Thailand

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Utbyte med Thailand

Publicerat 1 september, 2015

Modersmålverksamheten i Lidköping har haft ett utbyte med Thailand.

Utbyte med Thailand

En av våra modersmålslärare,  Natthanicha Thongchok som undervisar i thailändska, har haft besök av specialpedagogen Pakorn Muangkote från Thailand. Pakorn Munagkote är grundskollärare från början, men har en vidareutbildning inom specialpedagogik. Han åker runt till olika skolor i sitt område i Thailand och undervisar lärarna i hur de kan arbeta med elevers utmaningar. Han är även ansvarig för skolutvecklingen i sin kommun i Thailand. Hans titel är Education officer.

Vi träffar Pakorn när han gör ett studiebesök på Barn och elevhälsan tillsammans med modersmålslärarna. Vi frågar honom vad han tar med sig från Sverige:
– Organisationen runt Barn och elevhälsa finns inte i Thailand så jag tar med mig många goda idéer härifrån. Något annat jag har lärt mig är hur ni arbetar i förskolan främst med digitala verktyg, det verkar bra för lärandet. I Thailand är det endast de barn som har föräldrar som kan betala för en privat förskola som har tillgång till digitala verktyg.

– Modersmålsundervisning tycker jag  är fantastiskt bra för barnen för att de kan behålla modersmålet. Det är viktigt för den kulturella identiteten och för lärandet i alla ämnen. Jag har lärt mig mycket om modersmålsundervisning och ni ska vara stolta att ni har det i Sverige. Här i Lidköping har jag följt modersmålsläraren Natthanicha Thongchok i hennes arbete. Jag har fått följa med både i lektioner i modersmålsundervisning och studiehandledning. Det har varit intressant och min åsikt är att denna verksamhet fungerar otroligt bra i Lidköping. Jag kommer berätta för mina kollegor i Thailand om ert fantastiska arbete med barn med annat modersmål än svenska, avslutar Pakorn.