Beslut om ny förvaltningschef

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 9 september, 2015

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade idag att rekrytera en ny förvaltningschef till Samhällsbyggnadsförvaltningen efter att ha kommit överens med tidigare förvaltningschef Kristina Lundgren om en avslutning av hennes anställning. Kristina Lundgrens anställning upphör idag den 9 september och Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat om ett avgångsvederlag om 24 månadslöner.

Rådhuset

Motivet till förändringen är att den politiska ledningen ser ett behov av förändring på chefsposten för att komma tillrätta med de problem som funnits under en tid på förvaltningen. Delar av Samhällsbyggnadsförvaltningen har haft en hög personalomsättning och svårt att rekrytera vilket påverkat servicen till medborgarna och företagare.

– Kristina har under många år bidragit  till Lidköpings kommuns utveckling men under rådande omständigheter behövs ett nytt ledarskap säger Kjell Hedvall, ordförande i Kommunstyrelsen.

Kristina Lundgrens kommentar till beslutet: – Den här typen av beslut ingår som en del av att ha chefsuppdrag i en politisk styrd organisation. Uppdragsgivaren har valt en annan väg vad gäller ledarskapet vilket jag respekterar. Jag är stolt över det arbete jag utfört och det jag åstadkommit under mina 23 år i Lidköpings kommun tillsammans med alla duktiga och engagerade medarbetare. Jag är också stolt över att ha fått jobba i en organisation med hög kompetens och goda kunskaper.

För mer information kontakta kommundirektör Jan Fransson, telefon 070-677 08 24

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan