Med anledning av händelsen i Trollhättan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 23 oktober, 2015

Den tragiska händelsen i Trollhättan igår har påverkat oss alla. Våra tankar går idag till offrens anhöriga och elever och personal på Kronans skola.

Levande ljus_pixabay

Skolorna i Lidköping är idag öppna som vanligt. Skolpersonal finns till hands under hela dagen för att möta behov och svara på frågor från barn, elever och föräldrar. Personal från elevhälsan har idag extra bemanning på alla grundskolor och på De la Gardiegymnasiet för att fungera som stöd för elever. Rektor för varje skola har beslutat om det har varit aktuellt med extra stödinsatser på skolorna för att lugna och trygga elever.

Företagshälsovården finns tillgänglig för samtalsstöd för all personal.

Kommunen har anslutit sig till det upprop som har gjorts i sociala medier om en tyst minut på söndag klockan 14.00 för att hedra offren.