​Vinnaren av vårt företagspris för hållbar utveckling 2015

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 26 oktober, 2015

I år delas Lidköpings kommuns pris för hållbar utveckling ut för första gången till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling. Bland de fem nomineringar som har kommit in har juryn som består av kommunens miljö- och klimatutskott valt ut en vinnare och ett hedersomnämnande.

konditor

Vinnaren av företagspriset för hållbar utveckling 2015 är:
Västra Kållandsö VA Ekonomiska Förening

Motiveringen lyder:

Västra Kålland VA Ekonomiska Förening är i grunden ett stort tekniskt projekt som möjliggjort att alla på Västra Kållandsö kunnat ansluta sig till kommunalt VA och bredband. Genom att samarbeta har man kunnat göra detta på ett ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt. Miljöeffekten är långt större än bara det som berör medlemmarna i föreningen eftersom projektet bidrar till att vattenkvaliten t ex i Ullersundet blir bättre. Det som framförallt gör Västra Kålland VA Ekonomiska Förening unik är det stora sociala projekt som detta inneburit där man lyckats samla i stort sett alla boende i området till en gemensam satsning och att samarbetet inte slutar där utan att man nu går vidare för att förbättra service och livskvalitet även på andra sätt i området. Föreningen har även utgjort en förebild för andra.

Hedersomnämnande ges till Närebo Agro-Garden AB.

Juryn har gjort en helhetsbedömning av förslagen utifrån social hållbarhet, miljömässig hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, långsiktighet och förebild för andra.

Priset kommer att delas ut i samband med Lidköpingsgalan 13 den november.

Vi vill tacka alla nominerade företag för ert engagemang i hållbarhetsfrågorna. Vi har i era ansökningar sett vilket gott arbete ni gör framförallt inom miljöområdet men även inom social- och ekonomisk hållbarhet. Ni som varit nominerade men inte fått pris välkomnar vi att söka på nytt nästa år.