Markanvisning Sjölunda Äng

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 28 oktober, 2015

Lidköping vid Vänern, Stan växer och vi behöver fler bostäder. Ge oss ert förslag! Detaljplanen för Sjölunda Äng omfattar flera områden för småhus och grupphus. Detta är det första grupphusområdet som lämnas ut för byggnation.

Sjölunda äng vinter 2014

Det är nära till vatten och nära till skogen. Sjölunda semesterhem med badplats och bollplan ligger 400 meter härifrån. Förskola finns 300 meter bort och yta för framtida skola (1-6 skola) finns avsatt i närheten. Villatomter belägna söder om det aktuella området kommer att börja bebyggas under 2015.

Området ligger cirka sex kilometer från Lidköpings centrum. Busslinjer finns. Det är 20-minuterstrafik. Gång– och cykelvägar finns både inom området och i riktning mot centrum. Området omfattar cirka 5 600 kvm och är obebyggt (åker). Detaljplanen tillåter byggnader i två plan. Byggnadsytan får maximalt vara 1 600 kvm.

Läs hur du kan vara med och utforma Sjölunda Äng.