Många i Lidköping vill hjälpa flyktingar

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 10 november, 2015

Under tisdagskvällen samlades inbjudna föreningar, samfund och organisationer samt Lidköpings kommun i en workshop för att diskutera hur man tillsammans kan hjälpa till att ta emot flyktingar på ett ännu bättre sätt. Engagemanget i fullmäktigesalen var stort, idéerna och frågorna många.

Möte för flyktingmottagnde

Kvällen inleddes av socialchef Marianne Olsson som berättade om den rådande flyktingsituationen, både nationellt och lokalt. 60 miljoner människor är på flykt runt om i världen, 112 tusen har kommit till Sverige i år och cirka 280 till Lidköping. I nuläget kommer det 8-9 ensamkommande barn och ungdomar per dag till Lidköping.

Marianne beskrev statens ansvar och vad som är kommunens ansvar i flyktingmottagandet samt den stora bristen på asylboende. Deltagarna fick också en genomgång av vad Social & Arbetsmarknad gör just nu för att kunna vara en välkomnade och hållbar kommun i en mycket ansträngd situation.

Efter detta berättade enhetschef på enheten integration, Margareta Dahlbom om behov, erfarenheter runt ensamkommande barn och ungdomar och den akuta bristen på boenden. Det råder också akut brist på personal som kan hämta de ensamkommande barnen när kommer till Skövde och Göteborg. Margareta vädjade till civilsamhället att öppna sina dörrar, smått som stort. Allt från att skänka fotbollar till att bli god man.

Med detta som utgångspunkt samtalade föreningar, samfund och organisationer i grupper kring vad de gör i nuläget och hur vi tillsammans kan gå vidare.

Kvällen avslutades med diskussion och kunskapsutbyte. Bland annat om hur föreningar, organisationer och kommunen tillsammans kan skapa nätverk och dialog. Det handlar bland annat om behov, resurser, samordning, styrning och tydliga mandat. Praktiskt kan det handla om att sprida erfarenheter kring familjehem och god man, hjälpa flyktingar att träffa svenskar, skapa relationer, lära sig svenska språket och ge stöd till en meningsfull fritid.

Kvällen var ett inledande diskussion med delar av civilsamhället. Kommunen planerar att vidga dialogen ytterligare.

Har du frågor kontaktar du områdeschef integration Carina Winther, e-post: carina.winther@lidkoping.se eller telefonnummer 0510-77 01 32

Du kan läsa mer om flyktingsituationen i Lidköping på: lidkoping.se/flykting