Lidköpings kommun får 400 000 till projekt för förnyelse

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 25 november, 2015

Som kommun jobbar vi alltid med att förbättra vår service. Genom ett nytt projekt får vi nya möjligheter att utveckla vårt strukturerade arbete med förbättringar. Kommunen har sökt och beviljats 400 000 kr av Vinnova för projektet ”Idéslussar i kommuner 2015”.

Projektet går ut på att utveckla en metod för att på ett systematiskt sätt utveckla våra tjänster. Genom att skapa ett kommungemensamt arbetssätt kan vi involvera medarbetare och chefer till att skapa dessa lösningar. På så sätt tar vi tillvara på den idérikedom och skaparkraft som finns i organisationen och omsätter den till förnyelse.

Ett konkret exempel på detta i kommunen är räddningstjänstens utbildning i utrymning och säkerhet som man arrangerat i discoform i stället för traditionell undervisning.

Kommunsektorn står idag inför en rad utmaningar. Till exempel blir antalet äldre fler och konkurrensen hårdnar om kompetent arbetskraft. Den ökade efterfrågan på kommunens tjänster och en kommunal ekonomi som inte utvecklas i samma hastighet ställer högre krav på att ”rätt saker görs på rätt sätt”. Det ställer också krav på att vi kan tillgodose behov på helt andra sätt jämfört med idag.

För att ta reda på hur vi kan göra ännu mer för kommuninvånarnas pengar behöver vi kartlägga och få kunskap om de processer som finns i kommunen. Därför arbetar vi sedan en tid tillbaka med att utveckla ett integrerat ledningssystem och ökad processorientering. Det nya projektet som vi nu har fått pengar till av Vinnova, är en del i detta arbete.

Mer information om projektet lämnas av Elin Liljebäck Nilsson, telefon 0510-77 01 75

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan