Clas Ohlson är årets pristagare av tillgänglighets- och bemötandepriset!

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 4 december, 2015

Idag tog Fredrik Egonson, platschef på Clas Ohlson i Lidköping, emot tillgänglighets- och bemötandepriset. Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun. Fem olika verksamheter var nominerade till det andra tillgänglighets- och bemötandepriset som delas ut. De nominerade var Biblioteket med konsthallen, Clas Ohlson, Cotton Blue, Galejan och Sjukhuset.

clasohlson

Efter en röstning på lidkoping.se och en överläggning i rådet för funktionsnedsatta kom man fram till att utse Clas Ohlson årets pristagare med motiveringen:

”Clas Ohlson i Lidköping är ett gott exempel på hur man kan möjliggöra för oss som har en funktionsnedsättning att naturligt handla som alla andra, utan svårigheter. Affärslokalen och dess personal, bemöter människor med funktionsnedsättningar på ett mycket adekvat och seriöst sätt. Entrén är enkel och plan så att man kan komma in på ett naturligt och smidigt sätt, även rullstolsburna personer eller personer med rollator klarar detta. Varor och liknande är uppställda i så raka linjer som möjligt och på ett sådant sätt att det inte hindrar framkomligheten. Vi upplever även att starka dofter tas i beaktande.”

Fredrik Egonson

Från vänster: Prisutdelare Sören Jansson, ordförande i samarbetskommittén, Fredrik Egonson, stolt vinnare och platschef på Clas Ohlson i Lidköping samt Kajsa Ezelius, kommunalråd och ordförande i rådet för funktionsnedsatta.

Uppmärksamma och sprida erfarenheter kring de goda exempel

Rådet för funktionsnedsatta delar årligen ut detta pris. Det går till en verksamhet som har ett bra bemötande, visar respekt för allas olika behov och som har ansträngt sig att utforma sina lokaler så att de är tillgängliga för alla. Med priset vill rådet för funktionsnedsatta och Samarbetskommittén Lidköping uppmärksamma och sprida erfarenheter kring de goda lokala exempel på tillgänglighetsarbete som finns inom kommunens gränser.
Priset är en hedersutmärkelse och en del i arbetet med att förbättra tillgängligheten samt att skapa en mer välkomnande och hållbar kommun.

De nominerade till priset har utsetts av Samarbetskommittén Lidköping, ett samarbete mellan föreningar med fokus på funktionsnedsättningar. Det fanns sedan möjlighet att rösta på pristagare via kommunens hemsida, ett röstningsförfarande som Clas Ohlsson tog hem med 42,5 % av rösterna.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan