Vill du hjälpa ensamkommande barn?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 21 december, 2015

Vi är i akut behov av personer som vill ta på sig uppdraget som gode män. Barn som kommer ensamma till Sverige behöver någon som företräder dem och ser till att de får en trygg tillvaro. Därför ska alla ensamkommande barn ha en god man som kan företräda dem.

god man ensamkommande barn

En god man har rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör det ensamkommande barnets angelägenheter; personliga, ekonomiska och rättsliga. Rent praktiskt kan det handla om att stödja barnet i asylprocessen, se till så att barnet får en fungerande skolgång, företräda barnet vid hälso- och sjukvård och förvalta barnets tillgångar.

Den gode mannen har inte någon försörjningsplikt och ansvarar inte heller för den dagliga omvårdnaden av barnet.

Läs mer om vad uppdraget som god man innebär och gör en intresseanmälan direkt på webben.

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen