Maxavgiften för barnomsorgen höjs från 1 januari

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, felanmälan, ställ en fråga)

Publicerat 29 december, 2015

Från och med 1 januari 2016 kommer maxavgiften för barnomsorgen att höjas.

Förskolans gård

 Vad innebär det här för min avgift?

  • Hushåll vars sammanlagda inkomst är lägre än 42 900 kronor per månad kommer inte märka av någon skillnad.
  • Hushåll vars sammanlagda inkomst är högre än 42 900 kronor per månad kommer få en ökad avgift med maximalt 26 kronor per månad.

I tabellen nedan visas de nya maxavgifterna, procentsatserna för beräkning av avgiften har inte ändrats.

Om du har flera barn i förskoleverksamhet eller i fritidshem reduceras avgiften. Grundprincipen är att det äldsta barnet får den lägsta avgiften. Därför räknar du ditt yngsta barn som Barn 1 i tabellen nedan. Har du barn både i förskoleverksamhet och i fritidshem räknar du fritidshemsbarnet som barn två eller tre i den nedersta tabellen. Fjärde barnet är avgiftsfritt. Procentsatsen avser procent av hushållets bruttoinkomst.

Ta med i beräkningen att barn 3-5 år med placering i förskola får också ett avdrag på 28 %.

Barn 1-5 år med plats i förskola eller pedagogisk omsorg

[table “297” not found /]

Barn 6-12 år med plats i fritidshem

[table “298” not found /]

Tyck till om kommunen

Beröm, felanmäl, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen