6-åringar får erbjudande om förskoleklass

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 11 januari, 2016

Till hösten har alla barn födda 2010 möjlighet att få börja förskoleklass och nu har erbjudande skickats ut till föräldrarna.

Förskoleklass

Förskoleklassen ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och den ska förbereda eleven för fortsatt utbildning. Lek och lärande genom ett nyfiket och utforskande arbetssätt är viktiga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Den ska också främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Läs mer om erbjudande om förskoleklass