Anita och Marianne firar 30 år på Filsbäcks förskola

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 14 januari, 2016

Att arbeta 30 år på samma arbetsplats är inte särskilt vanligt. Men faktum är att när Filsbäcks förskola idag har 30 års jubileum firar både Anita och Marianne 30 år som anställda på förskolan. Enligt statistiska centralbyrån hade endast 4 procent av Sveriges yrkesarbetande befolkning varit kvar på samma arbetsplats i 25 år eller mer år 2012.

Filsbäcks förskola 30 år

Anita och Marianne började på Filsbäcks förskola som barnskötare när förskolan var helt nybyggd för 30 år sedan. Sedan dess har de haft sju olika chefer och träffat ungefär 340 barn på förskolan. Det finns många skillnader då mot nu, dels barnantalet som har ökat men också själva jobbet i sig och synen på vad en förskola är.

Förr sågs förskolan mer som ett hem och det var inrett för att skapa en känsla av att vara hemma hos någon. Skillnaden kom i och med att förskolan fick i egen läroplan 1998, säger Marianne.

En annan skillnad är att vi idag använder utemiljön som ytterligare en lärmiljö, så var det inte alls när vi började som barnskötare, fyller Anita i.

Idag jobbar Anita och Marianne på samma avdelning och det är de två som har hand om inskolning av de nya barnen som börjar på förskolan.

Det är oss de nya barnen och deras familjer träffar först när det börjar på förskolan. Vi lägger mycket tid på att varje familj ska få en så bra inskolning som möjligt och vi anpassar inskolningen för att passa varje barn, säger Anita.

Vi lägger mycket tid på att skapa ankytning till oss personal under inskolningen. Målet är att när inskolningen är klar ska barnet känna trygghet och tillit till personalen på förskolan. Då har anyknytningsarbetet fungerat, menar Marianne.

Vad är det då som gör att man stannar på samma arbetsplats i 30 år?

– Själva arbetet har helt förändrats under dessa 30 år, jag kan inte alls säga att det är samma jobb idag. Möjligheten att få utvecklas i sin arbetsroll och att få testa att jobba med nya saker är en av anledningarna, säger Marianne.

– Det har alltid varit en bra gemenskap inom arbetsgruppen och man känner att det finns en värme på förskolan. Sedan märker man verkligen att barn och föräldrar trivs här, det är en bidragande orsak, säger Anita.

Idag firar förskolan att de har funnits i 30 år med tårtkalas på dagen och under kvällen är de kollegor som arbetat med Anita och Marianne under åren inbjudna för att fira.