Hur ska en framtida ny sorteringsanläggning för matavfall i Lidköpings kommun se ut?

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 januari, 2016

För att inhämta mera kunskap på det området reste en grupp ledamöter ur Teknisk servicenämnd, samt ett antal representanter från kommunstyrelsen, i början av veckan till en helt nybyggd anläggning vid Björnhagen Renevation några mil utanför Skien i Norge.

Teknisk servicenämnd gjorde studiebesök i Norge för att studera optisk sopsortering

– Syftet med besöket var att på plats se den nya sopsortering som tagits i drift där, säger Jan Westin, renhållningschef. Leverantören Optibag kunde där visa upp en sådan anläggning som är aktuell för oss i Lidköping.

En utredning har visat att optisk sopsortering är det bästa alternativet för Lidköping. Det förslag som tagits fram innefattar sex fraktioner, vilket innebär att den enskilde abonnenten sorter sina sopor i sex olika påsar, alla med olika färg.

– Sedan slänger man dessa soppåsar i den vanliga soptunnan, där det alltså blir en blandning av påsar av olika färger, berättar Jan Westin. Systemet är fördelaktigt på många sätt. Vi kan till exempel använda de bilar och kärl vi redan har. Det blir också enkelt för hushållen och arbetsmiljön blir bra för våra renhållningsarbetare.

Skien sorteringscentral

Anläggningen i Skien tar emot avfall från fyra kommuner med ett befolkningsunderlag på cirka 100 000 personer.

De sex fraktioner som ska sorteras är matavfall, brännbart, metall, plats, papper och tidningar, som alltså läggs i olikfärgade påsar. Dessa slängs alltså tillsammans i den vanliga soptunnan, och på en anläggning för optisk sopsortering sorteras de alltså.
– Att se en sådan anläggning i drift var syftet med besöket, och det var mycket värdefullt både för mig och våra politiker, säger Jan Westin.

Besöket inleddes med en presentation av anläggningen som tar emot avfall från fyra kommuner med ett befolkningsunderlag på cirka 100 000 personer. Avfallet kommer med lastbil och hamnar först i en tippficka.
– Påsarna sorteras genom en optisk avläsning av färgen, berättar Jan Westin. Matavfall hamnar i en container, plast i en annan och brännbart går rakt igenom. Cirka 50 procent av alla sopor blir till brännbart avfall.

I anläggningen i Skien så håller transportbanden en fart av fyra meter i sekunden och de avslagare som ser till att påsarna hamnar rätt klarar fem slag i sekunden. Det hela går alltså i en rasande fart.
– Det har verkligen varit nyttigt och bra att se på plats vad det handlar om, säger Jeanette Wångdahl, ordförande i Teknisk servicenämnd, som var mycket nöjd med studiebesöket. Vi vill vara trygga i våra beslut, och de som jag har talat med hittills tycker att besöket var bra.

Teknisk servicenämnd kommer under våren att ta ställning till förslaget, som innebär en investering på cirka 35 miljoner kronor. Ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige, som tar det slutgiltiga beslutet.
– Om valet faller på optisk sortering, så tar det cirka 18 månader innan vi kan ha systemet i gång, säger Jan Westin. Detta är ett flexibelt system, som jag är övertygad om blir bra för Lidköping.