Lidköpings kommun satsar på matematik i förskoleklassen

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 15 februari, 2016

I Lidköpings kommun satsar Barn & Skola på matematik i grundskolan bland annat genom den statliga satsningen matematiklyftet. Matematiklyftet är en fortbildning för lärare som undervisar i matematik. Fortbildningen syftar till att stärka och utveckla kvaliteten i matematikundervisningen. I just förskoleklasserna görs också en särskild satsning med utgångspunkt i handboken Tänka, reflektera och räkna med fokus på taluppfattning.

DSC_3612 (kopia)

Anledningen till att vi valde Tänka, reflektera och räkna som handbok till förskoleklassen beror på att forskning visar att effekten av tidiga medvetna insatser inom tal och räkning ger positiva resultat även i de högre årskurserna, berättar Britt Bengtsson, matematikutvecklare i Lidköpings kommun.

Alla förskoleklasser har fått tillgång till handboken samt laborativa lådor med material som behövs i aktiviteter och lekar till Tänka, resonera och räkna.

Att lära sig matematik handlar om att lära sig arbeta matematiskt. Det betyder att se och beskriva samband, att ställa frågor, undersöka, dra slutsatser och att konstruera och kritisera resonemang. Ett arbetssätt som är viktigt att ha med sig redan från förskolan, säger Britt Bengtsson.

Görel Sterner, som är en av författarna till Tänka, resonera och räkna, har inlett ett samarbete med Råda skola. Görel vill i en studie undersöka betydelsen av barnens egen dokumentation för lärande.

Görel vill titta närmare på hur barn och lärare kan resonera om tal och räkning med stöd av olika representationer och framför allt genom barnens teckningar, säger Karin Josefsson, handledare i matematiklyftet och förskollärare på Råda skola.

Görel Sterner är lärare, specialpedagog och forskare. Hon har även arbetat på nationellt centrum för matematikutbildning, NCM.

Matematiksatsningen i förskoleklasserna är en del i Barn & Skolas övergripande satsning på att arbeta långsiktigt och strategiskt med matematik i grundskolan.