Angående våra HVB-boenden

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 29 februari, 2016

Inspektionen för Vård och Omsorg ser helst att alla ensamkommande barn får eget rum men med tanke på det ökade tryck som kommunerna runt om i Sverige utsätts för gällande anvisningar av ensamkommande flyktingbarn så är det inte ett uttalat krav.

gata - ensamkommande

 

I Lidköping tog vi under 2015 emot 128 ensamkommande barn. Merparten av dessa kom efter september månad. Vi öppnade nya boenden under hösten och har idag 7 st boende i egen regi, tidigare hade vi två. På tre av våra boenden bor barnen i egna rum medan i de fyra andra boendena delar ungdomarna rum två och två. Detta har varit en nödvändighet för att kunna klara av rådande situation för våra ensamkommande barn. Vi försöker i den mån det går att para ihop ungdomar som passar ihop, önskar att bo tillsammans, syskon etc, allt för att hitta lösningar som passar. Om det finns önskemål eller enskilda behov om att bo enskilt så tar vi det i beaktning.  De flesta kommuner har löst boendefrågan för våra ensamkommande barn på liknande sätt.