Lidköping Biogas har nya ägare

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 7 mars, 2016

Sedan slutet av februari ägs Lidköping Biogas inte längre av Lidköpings kommun och Göteborg Energi. Redan i december blev det klart att Lidköping Biogas skulle säljas till Fordonsgas. Det är ett dotterbolag till det franska bolaget Air Liquide som är världsledande inom gaser, teknik och tjänster för industri och sjukvård.

Lidköping Biogas

Anläggningen består av två delar. Den ena är en rötningsanläggning där gasen produceras och renas. Här produceras också biogödsel som används på åkermark. Denna del av anläggningen ägs även fortsättningsvis av Swedish Biogas International Lidköping AB. I den andra delen av anläggningen görs gasen flytande. Den delen ägdes tidigare till 95 procent av Göteborg Energi. Resterande fem procent ägdes av Lidköpings kommun.

Lidköping Biogas som ligger vid Kartåsens avfallsanläggning är Sveriges första storskaliga anläggning för produktion av flytande biogas. Anläggningen i Lidköping är inte bara den första av sitt slag i Sverige utan en av de första i hela världen.