Utredning om plats för nytt reningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 14 mars, 2016

Nu går utredningen om var ett nytt reningsverk i Lidköpings kommun ska ligga in i sitt slutskede. – I början av april kommer vi att presentera det förslag som arbetsgruppen tillsammans med en konsult från Sweco har kommit fram till, berättar Pernilla Bratt, VA-chef i Lidköpings kommun.

Uppdraget har varit att ta fram samtliga möjliga platser i kommunen där ett nytt reningsverk skulle kunna byggas. En arbetsgrupp besående av tjänstemän från berörda förvaltningar har sedan början av januari arbetat med frågan.
– En första utgångspunkt är att det ska finnas en tillräckligt stor yta att bygga på, i det här fallet fyra hektar, berättar Pernilla Bratt. Sedan tittar vi på olika parametrar, till exempel att verket ska vara minst 500 meter från närmaste bostad.
– Vi tar också hänsyn till topografi, avstånd till recipient, kultur- och turistvärden, fornminnen och naturligtvis markfrågor.

Ett stort antal ytor i kommunen har granskats.
– Det är viktigt att göra en grundlig utredning som är helt igenom transparent, säger Pernilla Bratt. Det här är ett mycket långsiktigt beslut. Ett nytt reningsverk ska vara i drift mellan 50 och 80 år, och då gäller det att tänka på alla eventualiteter redan nu, och framför allt skapa möjlighet till framtida utveckling.
– Utredningen måste göras helt förutsättningslöst. Annars har vi gjort bort oss.

Vad är då viktigast för lokaliseringen?
– Först och främst så ska det störa våra invånare så lite som möjligt, säger Pernilla Bratt. Det ska också finnas plats att växa på, och det ska smälta in i sin omgivning rent estetiskt.
– Vi hoppas kunna presentera ett resultat för våra politiker i början av april, men om vi kommer fram till ett område där kommunen inte äger marken, så kan det naturligtvis fördröjas något.

När lokaliseringsutredningen väl är slutförd, så kommer en förstudie att göras om vilken typ av reningsverk som ska byggas.
– Just nu håller vi på att upphandla en konsult som ska göra en förstudie och presentera tre olika koncept för oss med en grov kostnadskalkyl för varje, berättar Pernilla Bratt.
– Vi kommer alltså inte att låsa oss för vilken lösning det blir redan nu, utan vi vill att konsulten ska tänka kreativt och nytt. Det finns ny teknik, och vi ska naturligtvis välja det som är bäst för lidköpingsborna på lång sikt.

Senast år 2021 är det tänkt att ett nytt reningsverk ska tas i drift.
– Det känns verkligen spännande att få vara med om detta, säger Pernilla Bratt. Det blir den största miljösatsningen någonsin i Lidköping.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan