Studieresa gav viktiga erfarenheter av reningsverk

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Tyck till om kommunen (lämna synpunkt, klagomål, ställ en fråga) Lämna felanmälan

Publicerat 6 april, 2016

– Syftet med vår studieresa var att besöka två kommuner som gjort en lokaliseringsutredning för ett nytt reningsverk och som sedan gått vidare med planerna att bygga. Det berättar Pernilla Bratt, VA-chef på Lidköpings kommun, om den studieresa till Borås och Värnamo som Lidköpings kommun genomförde den 5 april.

Studieresa reningsverk

Med på resan var cirka 30 personer, bland andra ledamöter ur Teknisk servicenämnd, Samhällsbyggnadsnämnd, Kommunstyrelsen samt styrgruppen för ett nytt reningsverk. Dagen inleddes på Sobacken, strax söder om Borås, där Borås Energi och Miljö driver ett projekt som innefattar nytt reningsverk och kraftvärmeverk. Totalt handlar det om en investering på cirka 3,2 miljarder kronor. Cirka 700 miljoner är den beräknade kostnader för ett nytt reningsverk.

Viktigt engagera invånarna

Under de två timmar som besöket varade informerade kommunikationschef Jonas Holmberg och projektchef.
– Vi har i nuläget 108 000 invånare i Borås och en av våra viktigaste uppgifter är att engagera dem i vårt miljöarbete, säger Jonas Holmberg. Annars fungerar det inte effektivt.

Sobacken har funnits sedan 1992. Området är 28 hektar stort och är i dag en gigantisk arbetsplats, där just nu markarbeten pågår inför bygget av det nya reningsverket och kraftvärmeverket.
– Det var ett riktigt bra besök. Vi fick mycket information om hur de hanterat sin lokaliseringsutredning, till exempel hur viktigt det är att ha möten med närboende och informera om det som pågår, säger Pernilla Bratt.

Nöjda politiker

De förtroendevalda var också nöjda med besöket.
– Det var värdefullt att få träffa en kommun som nyligen varit i planeringsfasen. Att kommunikationen är viktig lyftes fram på ett bra sätt. Det var också givande att besöka en kommun som satsar på hållbarhet och miljö, säger Kajsa Ezelius, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
– Jag har lärt mig en del som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete. Tillståndsprocessen är viktig och i Borås har fullmäktige haft ett bra beslutsunderlag när de fattade sitt beslut. Jag tycker att vi har fått en god vägledning om vad som krävs av oss, till exempel att vi ska ha med oss miljötänket på ett grundläggande sätt genom hela investeringsprocessen, säger Bertil Jonsson, andre vice ordförande i kommunstyrelsen och oppositionsråd.

Eftermiddag i Värnamo

Studieresan fortsatte under eftermiddagen vid Pålslunds avloppsreningsverk i Värnamo. Denna anläggning kördes i gång i augusti 2015, och den har kostat cirka 300 miljoner kronor att bygga, vilket inkluderar en pumpstation och de avloppsledningsrör som man har byggt för att leda avloppsvattnet till verket.

Produktionschef Ronnie Björkström skötte presentationen tillsammans med Carl Dahlberg, konsult på Sweco. Processen att få till det nya reningsverket har pågått sedan 1995 med många politiska diskussioner. Det slutgiltiga beslutet påskyndades av skärpta EU-krav för rening som kom 2012.
– Det var ett nyttigt besök för oss, säger Pernilla Bratt. Vi fick se ett helt nybyggt reningsverk med traditionell teknik. Vi fick också uppleva att det luktar väldigt lite i en sådan här anläggning, och det är en värdefull erfarenhet för våra förtroendevalda.

Många processer startar

Politiker och tjänstemän tar nu dessa erfarenheter med sig tillbaka till Lidköping. Den 14 april kommer lokaliseringsutredningens förslag att presenteras, och sedan rullar processer med detaljplan, förstudier, kalkyler, dialogmöten, med mera, på.
– Till hösten ska vi sedan ta fram tre olika koncept för ny teknik i Lidköpings nya reningsverk, som våra politiker får ta ställning till, säger Pernilla Bratt.
– Vi har lyssnat på andras erfarenheter och har lärt oss en hel del, säger Jeanette Wångdahl, ordförande i Teknisk servicenämnd. Vi har också fått veta hur viktigt kommunikationsarbetet är och fått nya infallsvinklar på det.
– Vi ska komma ihåg att vi bygger den nya anläggningen för medborgarna, säger Pernilla Bratt. Det är ju allas anläggning och det är för lidköpingsbornas skull vi ska rena vårt avloppsvatten på absolut bästa sätt. Vi ska bygga ett reningsverk som vi kan vara stolta över tillsammans.

Borås Jonas Holmberg

”Vi har i nuläget 108 000 invånare i Borås och en av våra viktigaste uppgifter är att engagera dem i vårt miljöarbete”, säger Jonas Holmberg, kommunikationschef på Borås Energi och Miljö, och blickar ut över området där det ska byggas ett kraftvärmeverk och ett nytt reningsverk.

Värnamo studiebesök

Rundvandring på Pålslunds avloppsreningsverk i Värnamo.

Tyck till om kommunen

Beröm, fråga, ge förslag eller lämna ett klagomål.

Tyck till om kommunen Lämna felanmälan