Majåkerskolans elever evakueras till Salebyskolan

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 8 april, 2016

En helt ny skola ska byggas på Majåker. Det innebär att den befintliga skolan kommer att rivas. Eleverna på Majåkerskolan kommer därför från och med höstterminen 2016 att evakueras till Salebyskolan.

Salebyskolan

Tjänstemän från Barn & Skola har tagit fram ett beslutsunderlag där åtgärder för att anpassa verksamheten på Salebyskolan för ett utökat elevantal presenteras.

Vi har utrett att det finns möjlighet till utökning av kost, städ och elevhälsa. Vi har också sett över hur bland annat lokaler, skolgård och trafiksituation kan anpassas. Utifrån beslutsunderlaget har jag fattat beslutet att Majåkerskolans elever under byggperioden av nya Majåkerskolan ska evakueras till Salebyskolan. Nu är det upp till arbetsgrupper att på den knappa tid vi har, tillsammans se över hur vi genomför detta på ett så bra sätt som möjligt för våra elever. Vi jobbar utifrån att berörda elever börjar på Salebyskolan i augusti, säger Ulf Karlsson, barn- och skolchef.

Den nya Majåkerskolan kommer att bli en f-6 skola för 300 elever och beräknas vara inflyttningsklar höstterminen 2018 om allt går enligt plan. Eleverna från Majåkerskolan som haft sin undervisning på Salebyskolan kommer då att flytta tillbaka in i Majåkerskolan.

Följande evakueringsalternativ har undersökts:

  • Hyra moduler. Det är förtillfället lång väntetid för att hyra moduler och det finns ingen ledig plats i närheten av Majåkerskolan att placera modulerna på.
  • Flytta eleverna till annan skola i centrala Lidköping. Ingen av de centrala skolorna har plats att ta emot Majåkerskolans cirka 100 elever.
  • Evakuera Majåkerskolans elever till Salebyskolan. Salebyskolan har möjlighet att ta emot eleverna. Idag har Salebyskolan cirka 80 elever men är byggd för att klara det tänkta elevantalet.

Bakgrund:
Majåkerskolans lokaler är undermåliga och bedömningen är att lokalerna inte går att renovera. Ett rivningslov har lämnats in och beviljats av Miljö- och byggnadsnämnden. Planen är att rivningsarbetet ska starta under sommaren 2016.