Nominerade föreningar till kommunens hållbarhetspris 2016

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 20 april, 2016

I år har 12 föreningar nominerats till kommunens föreningspris för hållbar utveckling. Föreningarna har tagit till sig hållbarhetsbegreppet och beskriver hur de arbetat både med människor och miljö, det vill säga social och miljömässig hållbarhet.

Lidköpings kanotförening på paddling i Lidan

Några föreningar har även beskrivit hur deras arbete stöder Lidköpings utveckling och hur föreningen bidrar till ett långsiktigt ekonomiskt hållbart samhälle. Flera föreningar har särskilt lyft fram sitt engagemang för att ge flyktingar ett bra mottagande och delaktighet i samhället och föreningslivet.

De nominerade föreningarna är:

 • Esplanadteatern
 • Kampsportakademin Lidköping IF
 • Korpen Lidköping
 • Lidköping – Barnens stad
 • Lidköpings Biodlarförening
 • Lidköpings Dataförening
 • Lidköpings Röda kors
 • Naturskyddsföreningen
 • Pingstkyrkans Second Hand
 • Samarbetskommittén funktionsnedsättning Lidköping
 • Tunbygdens Intresseförening
 • Villa Lidköping BK

Om hållbarhetspriset

Hållbarhetspriset är en hedersutmärkelse och en ekonomisk uppmuntran till fortsatt arbete genom en prissumma på 20 000 kronor. På våren delas det ut till en ideell förening och på hösten till ett företag som har gjort något särskilt för hållbar utveckling

Lidköpings kommuns miljö- och klimatutskott kommer i maj att utse vinnaren som får ta emot priset på 20 000 kr i samband med nationaldagsfirandet 6 juni. Några föreningar kan även få hedersomnämnanden.

Vi vill uppmuntra alla nominerade till fortsatt gott arbete med hållbarhetsfrågorna och återkomma med en ansökan nästa år igen.