Stadskärnan i förändring

Stäng

Kontakta oss

Ring 0510-77 00 00, faxa 0510-77 03 40 eller e-posta till kommun@lidkoping.se.

Lidköpings kommun
Skaragatan 8
531 88 Lidköping vid Vänern

När vårt Kontaktcenter är stängt kan du nå Lidköpings kommun via något av våra journummer.

Publicerat 22 april, 2016

Under en längre tid har flera förändringar gjorts kring torget och i de centrala delarna av Lidköping. De förändringar som görs ska göra så att centrum upplevs mer som en trevlig och naturlig mötesplats för alla. Det ska kännas säkert och tryggt att vistas där  under dygnets alla timmar.

kvinna barn rådhuset

– Under hösten och vintern har Rådhuset fått ny belysning. Det har även satts upp nya belysningsstolpar runt torget. Nu kommer även torgytan att belysas. En offentlig toalett byggs nu och den kommer att bli klar under sommaren, säger Ann Janzon, chef Park-Gata.
Ann berättar också att det har satts upp så kallade ”stadsleksaker”. Dessa kommer att placeras bredvid torget. Leksakerna finns i anslutning till huvudstråket över torget. De ska smälta in i stadsmiljön och inte ta mycket plats. Den ena leksaken är en kompisspegel och den andra är en vattenvirvel.

Exempelbild
Kompisspegel
Vattenvirvel
Trottoaren utmed Nya Stadens torg, utanför Nordea kommer att breddas. Det innebär att de parkeringsplatser som idag finns utmed gatan kommer att tas bort, fortsätter Ann. Sen kommer Torgbron och Stenportsgatan kopplas samman genom att samma typ av gatsten och granithällar som använts på Torgbron läggs över gatan. Allt kommer givetvis att tillgänglighetsanpassas.
Bilderna nedan visar på de ändringar som kommer att göras.
Breddning av trottoar